1.-2.04.2017 Farmina Husky Cup 5. kolo, Kokava

Galéria


Propozície

Preteky propozície:Farmina Husky Cup 5. kolo
Usporiadateľ pretekov:Musher Klub Lučenec
Termín:01.-02.04.2017
Druh pretekov:Vozíky - šprint
Miesto pretekov:Ski Centrum Kokava Línia
Riaditeľ pretekov:Róbert Pocoš
Trať pretekov:3,5 km, mierne zvlnená vedená lesnými cestami
Súťažné kategórie:CC 1 pes, Bkj 1 pes, SC1, SC2, záprah do 4 psov, záprah nad 4 psov
Tie isté kategórie aj pre severské plemená s PP
Detská kategória v nedeľu cca 200 metrov
Vyhodnotenie kategórie:Sobotný štart bude vyhodnotený ako posledné kolo Farmina Husky Cup 2016/2017
Nedeľný štart bude zaevidovaný, ako druhé kolo Kokava Línia,(nezapočítava sa do Farmina Husky Cup)
Vyhlásenie víťazov pri účasti minimálne štyroch pretekárov v kategórii.
Oddelené hodnotenie žien pri účasti minimálne štyroch pretekárok v kategórii CC a Bkj.
Časový harmonogram:
piatok 31.03.2017:18:00-22:00 registrácia a odovzdávanie štartovných čísiel

Nutné prevzatie štartového čísla pretekárom alebo ním dohodnutou osobou !
veterinárna kontrola
sobota 01.04.2017:9:30 brífing
10:00 štart 1.kola
19:00 vyhodnotenie a odovzdanie cien kola Farmina Husky Cup 2016/2017,
slávnostná večera spojená s musherákom
nedeľa 02.04.2017:9:00 štart 1.kola Farmina Husky Cup 2017/2018
13:00 vyhodnotenie
POZOR!!!!!
Pri vyhlasovaní výsledkov budú losované tri štartovné čísla. Pre vylosované čísla finančná odmena 50,00 eur, 30,00 eur a 20,00 eur. Vyžrebované čísla si musia výhru prevziať osobne.
Posunutie času štartu kvôli klimatickým podmienkam možné!
Uzávierka prihlášok:Streda 29.03.2017
Štartovné:15 € do uzávierky, 20 € po uzávierke. V prípade štartu v ďalšej kategórii sa platí polovičné štartovné. Zahraniční pretekári môžu platiť na mieste preteku.
Spôsob platby:Číslo účtu 0340845480 / 0900 do poznámky uviesť meno pretekára za ktorého je platené štartovné. IBAN SK76 0900 0000 0003 4084 5480. Pri prezentácii je potrebné predložiť doklad o zaplatení.
Veterinárne podmienky:Podľa rozhodnutia KVS, povinné očkovania, potvrdenie
príslušného veterinára
Ubytovanie a stravovanie:Stravovanie: Musher + pomocník (pri záprahoch) občerstvenie v sobotu večer
Ubytovanie:p. Hanyus 0915 853 931
Prihlášky na preteky:www.mushing.sk
V prípade špeciálnej požiadavky ako napr. spoločná kára s iným pretekárom, volať do uzávierky prihlášok na tel.číslo 0905 497 514 (p. Dzúrik).
Protesty:Po zložení poplatku 30 €
UPOZORNENIE !!!Prilba okrem CC povinná.

Prihlásení pretekári (do presunutia prihlasovania na www.mushing.sk – 19.03.2017)

Meno / name
Kategória / Category
Počet psov / plemeno // number of dogs
Klub / Club
Petra Horňáková
bikejoring
BOC
MK Lučenec
Jana Marekova
canicross
1/AH
Speed4dogs
Štefan Šterk
canicross
1/Border kolia
Speed4dogs
Sarah Bedušová
canicross
1 Golden retriever
Ľubomír Kočik
canicross
1/labrador
Speed4dogs
Dana Murgašová
canicross
1/Mix
Speed4dogs
Petra Horňáková
scooter
2x krátkosrstá kólia
MK Lučenec
Tomáš Bohunický
záprah do 4 psov
AH