4.kolo HUSKY CUP – Jarné káry Mošovce + vyhodnotenie Husky CUP 2018/19

Preteky propozície:         Husky CUP 2018/2019 - 4.kolo - Jarné káry Mošovce + vyhodnotenie Husky CUP 2018/19
Usporiadateľ pretekov:   Musher Klub Lučenec    
Termín:                             09.-10.03.2019 
Druh pretekov:                Vozíky - šprint
Usporiadateľ pretekov:  Musher Klub Lučenec
Miesto pretekov:             Športovo rekreačné zariadenie Drienok Mošovce 
Riaditeľ pretekov:          Juraj Fabian 
Trať pretekov:                5 km, mierne zvlnená vedená lesnými cestami
POZOR!!!!! Pri vyhlasovaní výsledkov budú losované tri štartovné čísla. Pre vylosované čísla finančná odmena 50,00 eur, 30,00 eur a 20,00 eur.
Súťažné kategórie:          CC 1 pes, Bkj 1 pes, SC 1-2 psy - v otvorenej kategorii SAMOSTATNE SC1 a SC2, malý záprah 3- 4 psy, veľký záprah 5 a viac psov.

Tie isté kategórie aj pre severské plemená s PP.

Detská kategória v nedeľu cca 200 metrov
Vyhodnotenie kategórie: Vyhlásenie víťazov pri účasti minimálne troch pretekárov v kategórii. Oddelené hodnotenie žien pri účasti minimálne troch pretekárok v kategórii CC a Bkj.
Časový harmonogram: piatok 08.03.2019
18:00-22:00 registrácia – odovzdávanie štartovných čísiel + veterinárna kontrola
sobota 09.03.2019
9:30 brífing
10:00 štart 1.kola
nedeľa 10.03.2019
9:00 štart 2.kola
13:00 vyhodnotenie
Posunutie času štartu kvôli klimatickým podmienkam možné!
Uzávierka prihlášok:  streda 06.03.2019
Štartovné:  20,00 do uzávierky, 25,00 po uzávierke (prihlásený po 6.3.2019) - pre členov SZPZ a 25,00 do uzávieky, 30,00 po uzávierke (prihlásený po 6.3.2019) - pre nečlenov SZPZ (platí pre slovenských pretekárov). V prípade štartu v ďalšej kategórii sa platí polovičné štartovné.
Zahraniční pretekári môžu platiť na mieste preteku.
Spôsob platby:Číslo účtu 0340845480 / 0900 do poznámky uviesť meno pretekára za ktorého je platené štartovné.
IBAN SK76 0900 0000 0003 4084 5480
Pri prezentácii je potrebné predložiť doklad o zaplatení.
Veterinárne podmienky: Podľa rozhodnutia KVS, povinné očkovania, platí výnimka SZPZ na očkovanie kotercového kašla toto očkovanie nie je povinné
Ubytovanie a stravovanie: Stravovanie: Musher + pomocník (pri záprahoch) občerstvenie v sobotu obed
Ubytovanie: p. Sklenár 0905 442 831 
Prihlášky na preteky: www.mushing.sk

V prípade špeciálnej požiadavky ako napr. spoločná kára s iným pretekárom, mailom na info@mklucenec.sk !
Protesty:Po zložení poplatku 30 € 
UPOZORNENIE !!!   Prilba okrem CC povinná. 
Delegát SZPZ:pridelí prezídium SZPZ