MKL Cup 2022 / 2023

Pravidlá

Ako aj minulé roky, tak aj tento, sme si pre vás pripravili MKL Cup so slávnostným vyhodnotením na konci sezóny 2022/2023, kde pretekári, ktorí sa zúčastňujú našich pretekov zbierajú body za účasť a za umiestnenie v jednotlivých kategóriách. Z celkového bodového poradia budú vybraní pretekári s najväčším počtom bodov do kategórií:

-najlepší pretekár -muži (individuálne disciplíny- CC,SC1,SC2,BKJ,SKJ, D)

-najlepšia pretekárka -ženy (individuálne disciplíny- CC,SC1,SC2,BKJ,SKJ, D)

-najlepší malý záprah (záprah do 4 psov)

-najlepší veľký záprah (záprah nad 5 psov)

ODMENOU BUDÚ KRÁSNE POHÁRE A MNOHO VECNÝCH CIEN. 

Body budú udeľované: 10 bodov za účasť (5 bodov pri nedokončení preteku), 1 bod za každého predbehnutého pretekára vo svojej kategórií s max. 10 bodov za 1. miesto.

Body zbierajú a budú vyhodnotení aj zahraniční pretekári.

Za každé kolo, pri viac štartoch, sa počíta iba najlepší dosiahnutý výsledok.

ZO VŠETKÝCH PRETEKÁROV, KTORÍ SA ZÚČASTNIA ASPOŇ 2 PRETEKOV MKL CUPU 2022/2023 BUDEME ÚPLNE NA ZÁVER LOSOVAŤ VÝHERCU HLAVNEJ CENY.

Slávnostné vyhodnotenie ako aj odovzdanie hlavnej ceny, prebehne pri poslednom závode MKL Cupu v Mošovciach.


Bodovanie

Vysledky_Body_MKL