4.-5.11.2017 Revišťský okruh – 2. kolo FARMINA HUSKY Cup


Galéria


Celkové výsledky

MenoKlubKategória1. kolo2. koloCelkový čas
18Milan DaškoMusher klub TrenčínBKJ00:09:09:3400:08:58:1700:18:07:51
19Matej PeniakSpeed 4 DogsBKJ00:09:56:0400:09:42:6600:19:38:70
23Zlatica MuchováSVKBKJ00:11:13:3500:10:49:7600:22:03:11
22Peter LamperSVKBKJ00:11:55:1300:11:25:7700:23:20:90
21Milan BelzárSVKBKJ00:12:54:0100:11:54:8500:24:48:86
1Reguli JakubSVKO00:09:18:9500:09:24:2600:18:43:21
11Ján UhrínMKLO00:18:36:1800:16:48:1700:35:24:35
12Peter LipcseiHunO00:24:55:6100:24:12:7100:49:08:32
26Roman Reistetter SVKBKJ-FCI00:10:15:6100:10:16:9800:20:32:59
25Patrik Lučanský Husky Racing TeamBKJ-FCI00:10:40:6000:10:26:5900:21:07:19
24Lenka BičkošováHusky Racing TeamBKJ-FCI00:13:20:4100:13:34:0400:26:54:45
4Erik CopkoMushing ManiaC00:10:57:0000:11:20:0100:22:17:01
3Mináč Vratislav MKLC00:11:42:2800:12:10:9600:23:53:24
8Tomáš BohunickýMKLC00:12:38:0600:13:19:1800:25:57:24
10Dušan SumrákSVKC00:13:42:2100:13:22:9900:27:05:20
5Juraj FabianMKLC00:16:11:7700:16:40:6800:32:52:45
6Andrej MináčMKLC00:20:03:98DNSDSQ
31Ľudovíť BezányiMushing ManiaSC00:11:32:5200:11:51:6200:23:24:14
30Michal BalkoMushing ManiaSC00:12:40:9100:12:26:3100:25:07:22
27Christiána Valeková MKLSC00:13:16:2600:12:52:2000:26:08:46
36Milan Daško Musher klub TrenčínCC00:14:17:3500:14:10:6400:28:27:99
46Lukáš FeckoSVKCC00:15:25:7000:14:52:7300:30:18:43
35Matej PeniakSpeed 4 DogsCC00:16:38:6500:16:49:4800:33:28:13
37Michal JakešSpeed 4 DogsCC00:20:57:4500:22:42:5700:43:40:02
43Martin HajduHUNCC-FCI00:17:05:10000:17:16:7200:34:21:82
45Carla ReistetterováSVKCC-FCI00:21:38:7500:22:35:6000:44:14:35
44Roman ReistetterSVKCC-FCI00:25:16:5500:26:06:5000:51:23:05
39Monika Polťáková Speed 4 DogsCC-W00:19:38:1900:19:26:1800:39:04:37
42Sarah BedušováSVKCC-W00:20:39:5200:20:19:6700:40:59:19
40Denisa PeniakováSVKCC-W00:21:55:0400:21:04:1100:42:59:15
38Petra HorňákováMushing MániaCC-W00:22:47:7500:21:19:8800:44:07:63
13Peter ChanasFlying Husky SC-FCI00:21:12:1500:20:21:7600:41:33:91
17Zuzana SumrákováSVKSC-FCI00:21:10:3600:20:48:0200:41:58:38
14Vlasta Sisáková SVKSC-FCI00:21:10:5600:21:16:2900:42:26:85

Propozície

Preteky propozície: Farmina Husky cup 2. kolo, REVIŠTSKÝ OKRUH 2017 - 14. ROČNÍK
Usporiadateľ pretekov: Drevenica Revište a Musher Klub Lučenec
Termín: 04. - 05.11.2017
Druh pretekov: OFF SNOW - šprint
Usporiadateľ pretekov:Drevenica Revište a Musher Klub Lučenec
Miesto pretekov:Revištské Podzámčie
Riaditeľ pretekov:Milan Greguš
Delegát SZPZ:?
Druh pretekov:Vozíky - šprint
Trať pretekov:5 km
Trať rovinatá vedená popri brehu rieky Hron
Súťažné kategórie:CC 1 pes, Bkj 1 pes, SC 1 pes, SC 2 psy, záprah do 4 psov, záprah nad 4 psov.
Tie isté kategórie aj pre severské plemená s PP
Detská kategória v nedeľu cca 200 metrov
Vyhodnotenie kateg?rie:Vyhlásenie víťazov minimálne pri účasti štyroch pretekárov v kategórii.
Oddelené hodnotenie žien minimálne pri účasti štyroch pretekárok v kategórii.
Časový harmonogram: piatok 03.11.2017 18:00 - 20:00 prezent?cia - veterin?rna prehliadka
Musher sa nemusí fyzicky zúčastniť na prezentácii, ale musí byť za neho zaplatené štartovné
sobota 04.11.2017 09:00 brífing - štartovné čísla - veterinárna prehliadka
10:00 štart 1. kola
nedeľa 05.11.2017 09:00 štart 2. kola
13:00 vyhodnotenie
Posunutie času štartov kvôli klimatickým podmienkam možné !
Uzávierka prihlášok:streda 01.11.2017
Štartovné:15 € do uzávierky, 20 € po uzávierke. V prípade štartu v ďalšej kategórii sa platí polovičné štartovné.
Zahraniční pretekári môžu platiť na mieste preteku
Spôsob platby: Číslo účtu 0340845480 / 0900 do poznámky uviesť meno pretekára za ktorého je platené štartovné.
IBAN SK76 0900 0000 0003 4084 5480
Pri prezentácii je potrebné predložiť doklad o zaplatení.
Veterinárne podmienky:Podľa rozhodnutia KVS, povinné očkovania, potvrdenie príslušného veterinára
Ubytovanie a stravovanie:Musher + pomocník občerstvenie počas musher party zdarma. Stravovanie v priestoroch štartu a cieľa - reštaurácia priamo v Drevenici - výber nápojov a jedál z ponuky.
Ubytovanie:Tel.: +421 917 409 913 v čase od 8:00 – 18:00 hod.
Kontaktná osoba: Peter Semivan
E-mail: revistedrevenica@gmail.com
Prihlášky na preteky:Webová stránka SZPZ www.mushing.sk
V prípade špeciálnej požiadavky ako napr. spoločná kára s iným pretekárom, píšte email na info@mklucenec.sk

Upozornenie !!!Prilba okrem CC povinn?.
Protesty:Po zložení poplatku 30 €

Propositions

Race:          Farmina Husky Cup 2st , Race Revište  
Organizer:    Musher Klub Lučenec    
Date:                             4th - 5th November 2017   
Type of the race:                 Dryland (off-snow) - sprint    
Organizer:   Musher Klub Lučenec 
Location:             Drevenica Revište
Race director:           Milan Greguš
Trail:                5 km, flat and mild hilly trail on grassy and forrest roads
ATTENTION!!!!! During awards ceremony three start numbers will be randomly drawn - winning 50,- 30,- or 20,- EUR.
Race classes (categories):          CC (1 dog), Bkj (1 dog), SC (1-2 dogs) - in open category SC1 and SC2, carts (<=4 dogs, >4 dogs). The same categories for arctic breeds with FCI pedigree. Race for children (200 m trail) on Sunday
Classification in category: Classification and awards only in categories with at least 4 racers. Separate classification of women in CC and Bkj when at least 4 female racers participate.
Schedule: Friday 3rd November 2017
18:00-22:00 registration – collecting start numbers + pre-race veterinary check
Saturday 4th November 2017
9:30 mushers` meeting with the trail explanation 10:00 1st leg start
Sunday 5th November 2017
9:00 2nd leg start
13:00 awards ceremony
Time schedule can be changed due to weather conditions!
Deadline for applications:  Wednesday 1st November 2017 
Starting fee:  15 € before deadline, 20 € after deadline. If racer starts in more than one category, the fee for 2nd and other categories will be reduced by 50%.
Racers from abroad can pay onsite.
Payment:Account number 0340845480 / 0900, variable symbol or message for payee should include the racer`s name.
IBAN SK76 0900 0000 0003 4084 5480
At the registration desk, present the confirmation about bank transfer of starting fee.
Veterinary conditions: Compulsory vaccination, confirmation from veterinarian 
Accommodation and food: Food: Musher + dog handler (in cart categories), Saturday evening refreshment
Accommodation: Mob.: +421 917 409 913 8:00 – 18:00 Peter Semivan
E-mail: revistedrevenica@gmail.com
Race registration: http://mushing.sk/prihlasky/12-11-2017-1.html
Protests:After payment of 30 € fee 
NOTE !!!   Wearing a helmet (except CC category) is compulsory. 

Registrácia

 

Pre registráciu pokračuj na stránky www.mushing.sk !